slogan1

Cup2018

(028) 3792 3867

NPK 18-8-18

NPK 18-8-18

Liên hệ
(08) 379 23 867
  • Mô tả sản phẩm
  • Đánh giá

THÀNH PHẦN:
- Đạm (N): 18%; Lân (P2O5hh): 8%, Kali (K2O): 18%.
- Lưu huỳnh (S): 7%

CÔNG DỤNG:
- Giúp cây cà phê, tiêu trong giai đoạn nuôi trái, ít rụng trái non, chắc hạt.
- Cây rau màu ít đổ ngã, xanh lá, trái to, củ lớn.

- Giúp cây cao su cho nhiều mũ, dộ mũ cao.
CÁCH SỬ DỤNG :

Dùng bón cho tất cả cây trồng.

Cây Lúa, Rau Màu : 250 - 300 kg/ha/lần

Cây Ăn Trái : 0,5 - 0,7 kg/cây/lần

Cà phê, Tiêu, Cao Su : 400 - 500 kg/ha/lần