báo gia đình, ẩm thực, dịch vụ xe, kênh giải trí, mẹ và bé, giá xe ô tô, giá xe máy, du lịch, phun xăm thẩm mỹ, mua xe cũ, xu hướng làm đẹp, Mỹ phẩm, Mỹ phẩm Nhật, Báo asahi, Thắt lưng, Làm bác sĩ, Mỹ phẩm Nhật Bản, Sức khỏe, Làm đẹp dưỡng da, Dinh dưỡng sức khỏe

slogan1

Cup2018

(028) 3792 3867

Quy trình bón phân Nông Việt cho cây thanh long

Chủ nhật, 25 Tháng 12 2016

Quy trình bón phân Nông Việt cho cây thanh long

Thanh long 2

Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 
- Bón lót: 10-15kg phân chuồng hoai hoặc 2-5 kg Trung lượng hữu cơ + 50-80 gram NPK 20-20-15+TE Nông Việt. 
- Bón thúc 250-350gram NPK 20-20-15+TE Nông Việt khoảng 3 tháng sau khi trồng, sau đó cứ 3 tháng/lần, mỗi lần 350-400 gram NPK 20-20-15+TE Nông Việt/trụ. Phân NPK 20-20-15+TE Nông Việt, với hàm lượng đạm cao giúp cây phát triển thân, cành; lân cao để phát triển bộ rễ, nhiều chồi; kali giúp cho cây cứng cáp, chống chịu sâu bệnh, trung vi lượng vừa đủ giúp cho cây phát triển cân đối. 
- Hằng năm đầu mùa mưa bón 10-15kg phân chuồng hoai hoặc 2-5kg phân Trung lượng hữu cơ TOSY Nông Việt/trụ, tùy theo hàm lượng chất hữu cơ trong đất. 

Thời kỳ kinh doanh: 
a. Bón phân thanh long ra hoa tự nhiên:
 Đối với thanh long ra hoa tự nhiên, sau khi thu hoạch đến trước khi ra hoa, ngoài bón phân hữu cơ phải bổ sung 1,6 – 2,0kg NPK 20-20-15+TE Nông Việt/trụ, giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to. Lượng phân trên được chia ra bón làm 4 lần, cụ thể như sau: 
  * Lần 1 khoảng tháng 10: Sau khi thu hoạch, tiến hành cắt cành tạo tán, bón 15- 20 kg phân chuồng hoai hoặc 2-5 kg Trung lượng hữu cơ TOSY Nông Việt + 400-500 gram NPK 20-20-15+TE Nông Việt/trụ. Phun phân bón lá từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. 
  * Lần 2 khoảng tháng 12: Bón 400-500 gram NPK 20-20-15+TE Nông Việt/trụ. 
  * Lần 3 khoảng tháng 02: Bón 400-500 gram NPK 20-20-15+TE Nông Việt/trụ. 
  * Lần 4 khoảng tháng 04: Bón 400-500 gram NPK 20-20-15+TE Nông Việt/trụ.

Sau khi bón phân lần thứ 4 phun phân bón lá 2-3 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày, giúp cho cây ra hoa tốt. Phân bón NPK 22-10-20+TE Nông Việt chuyên nuôi trái thanh long, loại phân phức hợp có tỷ lệ NPK phù hợp nhất để nuôi trái thanh long có bổ sung các chất trung vi lượng, giúp cho trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp. Giai đoạn nuôi trái, khi cây cho trái ổn định bón 1,2-1,6 kg phân NPK 22-10-20+TE/trụ, chia ra làm 4 lần bón, mỗi tháng/lần. Lượng bón cụ thể như sau: 
  * Lần 5: Sau khi thụ phấn 3-5 ngày phun phân bón lá từ 1-2 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. Kết hợp phân bón gốc, bón 300-400 gram NPK 22-10-20+TE Nông Việt/trụ, sau khi đậu trái 7-10 ngày. 
  * Từ lần thứ 6 đến lần thứ 8, mỗi tháng/lần: Bón 300-400 gram NPK 22-10-20+TE Nông Việt/trụ, phun phân bón lá từ 1-2 lần, cách nhau 7-10 ngày/ lần. Phun phân bón lá lần cuối trước khi thu hoạch 10-15 ngày. 
b. Bón phân cho thanh long xử lý đèn:
Bón phân cho thanh long xử lý ra hoa trái vụ, sau khi thu hoạch đến trước khi ra hoa. Ngoài bón phân Trung lượng hữu cơ TOSY Nông Việt + 1,6- 2,0kg NPK 20-20-15+TE Nông Việt/trụ, giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to. Chia ra bón làm 2 lần, cụ thể như sau: 
  * Lần 1: Sau khi thu hoạch, khoảng tháng 10 tiến hành cắt cành tạo tán, bón 15-20kg phân chuồng hoai hoặc 2-5kg Trung lượng hữu cơ TOSY Nông Việt + 800-1000 gram NPK 20-20-15+ TE Nông Việt/trụ. Phun phân bón lá từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. 
  * Lần 2: Trước ra hoa (7 ngày trước khi thắp đèn): 800-1000 gram NPK 20-20-15+TE Nông Việt/trụ. 
  * Lần 3: Sau khi thụ phấn 3-5 ngày phun phân bón lá từ 1-2 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. Kết hợp phân bón gốc, bón 300-400 gram NPK 22-10-20+TE Nông Việt/trụ, sau khi đậu trái từ 7-10 ngày. Phân bón NPK 22-10-20+TE Nông Việt chuyên nuôi trái thanh long, loại phân phức hợp có tỷ lệ NPK phù hợp nhất để nuôi trái thanh long có bổ sung các chất trung vi lượng, giúp cho trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp. 
  * Từ lần thứ 4 đến lần thứ 6, mỗi tháng/lần: Bón 300-400 gram NPK 22-10-20+TE Nông Việt/trụ, phun phân bón lá từ 1-2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần. Phun phân bón lá lần cuối trước khi thu hoạch 10-15 ngày.